Logo SA

Aktualności

#FlyBlog
#OnFly
#HerStories
#OtawaGroup
#Opinia24
#Badania
#CATI
#Ankieta
#HR
#Szkolenia
#Technologia
#Respondenci
#PanelBadawczy
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
#Research40
#Klaster
#Cyfryzacja
#Transformacja
#EduTech
#GameDev
#InsightsAssociation
#DataIntegrationInitiative
#NCK
#UŁ
#PIAP
#WZUW
#JakośćDanych
#ForumJakości
Partnerstwo SoftArchitect z WZ UW
Kalendarz
10 stycznia 2024

Partnerstwo SoftArchitect i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 10 stycznia 2024 roku w Warszawie, Rafał Sobczak Prezes SoftArchitect Sp. z o.o. oraz Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz podpisali umowę o współpracy. Partnerstwo ma na celu rozwijanie innowacyjnych metod, technik i narzędzi do przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych, w tym ankiet elektronicznych i platform online.

#WZUW
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
I Forum Jakości Danych
Kalendarz
20 października 2023

I Forum Jakości Danych - spotkanie ekspertów branży badawczej.

W czwartek, 19 października 2023 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się I Forum Jakości Danych. Było to spotkanie branży badawczej w całości poświęcone jakości danych otrzymywanych z badań marketingowych i społecznych. Spotkanie miało na celu podkreślenie, jak niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej jakości danych w dobie dynamicznego rozwoju technologii, a także zmian społecznych.

#JakośćDanych
#ForumJakości
#Badania
Czytaj dalej
Współpraca SoftArchitect i PIAP
Kalendarz
21 września 2023

SoftArchitect i Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) partnerami

SoftArchitect, dostawca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych oraz Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój innowacyjnych metod, technik i narzędzi badawczych.

#PIAP
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
Współpraca SoftArchitect i Uniwersytetu Łódzkiego
Kalendarz
29 maja 2023

SoftArchitect i Uniwersytet Łódzki podpisały umowę o współpracy

29 maja br. na Uniwersytecie Łódzkim podpisana została umowa o współpracy między firmą SoftArchitect, dostawcą innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych, a Uniwersytetem Łódzkim. Zawarte porozumienie dotyczy wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

#UŁ
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
Porozumienie SoftArchitect i NCK
Kalendarz
9 maja 2023

Porozumienie SoftArchitect z Narodowym Centrum Kultury – misja Research 4.0

SoftArchitect - polska firma technologiczna dostarczająca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych, rozpoczyna współpracę z Narodowym Centrum Kultury, polegającą na realizacji wspólnych inicjatyw i wydarzeń edukacyjnych służącej lepszej percepcji społecznej projektów badawczych i zachęcania młodych ludzi do aktywnego udziału w nich.

#NCK
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
SoftArchitect w Insights Association
Kalendarz
17 lutego 2023

SoftArchitect w Insights Association

SoftArchitect, polska firma programistyczna dostarczająca rozwiązania dla rynku badań została członkiem Insights Association, globalnej organizacji branży badawczej. Głównymi tematami partnerskiej współpracy są zagadnienia związane z podnoszeniem jakości zbieranych danych, zabezpieczeń przed oszustwami i humanizacją procesów badań internetowych.

#InsightsAssociation
#DataIntegrationInitiative
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
SoftArchitect na konferencji MIDI 2022
Kalendarz
1 grudnia 2022

Softarchitect na konferencji @10th Machine Intelligence and Digital Interaction

15 grudnia 2022 o godzinie 13:45 Rafał Sobczak i Grzegorz Kowalski opowiedzą na konferencji MIDI o tym, jak zmienia się świat badań w dobie cyfrowej transformacji, wskażą związane z tym problemy i podzielą się wynikami własnych badań R&D. Zaprezentują również innowacyjne rozwiązania do zbierania wysokiej jakości danych, zaprojektowane z myślą o humanizacji świata wirtualnego, takie jak OnFly EQ™ i OnFly Chat™.

#Cyfryzacja
#Transformacja
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Respontainment
#Responsument
Czytaj dalej
SoftArchitect dołączył do Digital Creative Cluster
Kalendarz
29 września 2022

SoftArchitect dołączył do Digital Creative Cluster

Razem z 77 firmami z branż GameDevelopment, EduTech, Communictaion, uczelniami i organizacjami NGO utworzyliśmy Digital Creative Cluster.

Celem działania podmiotów związanych z Digital Creative Cluster jest kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych w ważnych obszarach życia: wiedzy, komunikacji i rozrywki poprzez stworzenie Ekosystemu Cyfrowej Kreatywności.

#Klaster
#Cyfryzacja
#Transformacja
#EduTech
#GameDev
#Research40
#Technologia
Czytaj dalej
Partnerstwo SoftArchitect i Ecorys Polska - z technologią w podróż przez świat badań
Kalendarz
9 września 2022

Partnerstwo SoftArchitect i Ecorys Polska - z technologią w podróż przez świat badań

9 września br. polska firma technologiczna SoftArchitect i międzynarodowa firma doradcza Ecorys podpisały list intencyjny dotyczący partnerstwa na rzecz rozwoju branży badawczej i ewaluacyjnej. Dzięki transformacji cyfrowej, której dotyczy współpraca, możliwe będzie udoskonalenie technik badawczych i pogłębienie wiedzy o zachodzących procesach społecznych.

#Ecorys
#Badania
#Respondenci
#Respontainment
#Ankieta
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Ścieżka doświadczeń panelisty - cz3
Kalendarz
4 sierpnia 2022

Ścieżka doświadczeń uczestnika panelu badawczego: wypłata wynagrodzenia czy rezygnacja z panelu?

Przygoda respondenta z panelem czyli uczestnictwo w badaniach internetowych CAWI może zakończyć się na dwa sposoby: rezygnacją albo pozostaniem w panelu i odbiorem wynagrodzenia. Jakie są przyczyny rezygnacji z udziału w badaniach, a jakie motywacje dla dalszego wypełniania ankiet?

#HerStories
#CAWI
#Ankieta
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Ścieżka doświadczeń panelisty - cz2
Kalendarz
27 lipca 2022

Transformacja cyfrowa rynku badań - Research 4.0

Podnoszenie jakości zbieranych danych, poprawa efektywności operacji biznesowych oraz odpowiednie projektowanie i zarządzanie badaniami online to główne założenia transformacji cyfrowej rynku badań Research 4.0.

#Badania
#CAWI
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Ścieżka doświadczeń panelisty - cz2
Kalendarz
26 lipca 2022

Ścieżka doświadczeń uczestnika panelu badawczego: pierwsza ankieta, kolejne zadania

Utrzymanie uwagi respondenta jest wyzwaniem dla agencji badawczej. Źródłem negatywnych opinii wystawianych przez panelistów jest zmęczenie wypełnianiem ankiet, które są nudne lub zbyt długie. Ale istnieje wiele możliwości, w tym technologicznych, które znacząco zwiększają atrakcyjność ankiet i budują pozytywną interakcję z uczestnikami badań.

#HerStories
#CAWI
#Ankieta
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Ścieżka doświadczeń panelisty - cz1
Kalendarz
9 lipca 2022

Ścieżka doświadczeń uczestnika panelu badawczego: pierwszy kontakt, rejestracja, onboarding

W procesie badawczym fundamentem, na którym buduje się wysoką jakość uzyskanych danych, jest etap ich pozyskania od respondenta. SoftArchitect i HERSTORIES przyjrzeli się temu procesowi z perspektywy osób, które biorą w nim udział, następnie w oparciu o własne doświadczenia w budowaniu i serwisowaniu paneli, przeanalizowali ścieżkę panelisty.

#HerStories
#CAWI
#Ankieta
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Respondent, Konsument, Obywatel
Kalendarz
10 czerwca 2022

Między respondentem a konsumentem, czyli nowe responsumenckie podejście do badań w internecie

Respondenci badań rynkowych, jeśli nie będą mieli poczucia satysfakcji, szacunku i atrakcyjnie spędzonego czasu, nie zaproszą firm badawczych do swojego świata – tak wynika z raportu z pionierskiego badania respondentów pt. „Kim jest polski respondent?”. Wyniki badania przeprowadzonego przez SoftArchitect i Herstories rewolucjonizują podejście do uczestników badań online w Polsce.

#HerStories
#CAWI
#Respondenci
#Respontainment
#PanelBadawczy
#Responsument
#Research40
Czytaj dalej
Grzegorz Kowalski w szeregach SoftArchitect
Kalendarz
11 maja 2022

Grzegorz Kowalski w szeregach SoftArchitect

Z początkiem maja br. do zespołu warszawskiej firmy technologiczno-badawczej SoftArchitect dołączył Grzegorz Kowalski, na stanowisko New Business Director. Rozbudowa struktur operacyjnych SoftArchitect związana jest z rozwojem firmy w obszarze rozwiązań i narzędzi technologicznych wspierających procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży.

#HR
#Technologia
Czytaj dalej
CATI XXI wieku - wyzwania badań telefonicznych
Kalendarz
14 kwietnia 2022

CATI XXI wieku - wyzwania w realizacji badań telefonicznych

Dążenie do jak najbardziej efektywnego pozyskiwania, integracji i analizy danych z wielu źródeł od lat zajmuje umysły społeczności badawczych w Polsce i na świecie. Obserwowane przez nas zmiany na rynku badawczym w ostatnich latach, wygenerowały potrzebę istnienia firm realizacyjnych, dostarczających danych w sposób efektywny czasowo i kosztowo.

#Opinia24
#CATI
#Badania
#Technologia
Czytaj dalej
Hybrydyzacja branży szkoleniowej
Kalendarz
31 marca 2022

Nowe technologie wspierają proces hybrydyzacji branży szkoleniowej

Hybrydyzacja branży szkoleniowej przyspiesza za sprawą rozwoju nowych technologii wprowadzających społeczeństwo w kolejne etapy wymiany informacji, zdobywania wiedzy i utrzymywania kontaktów interpersonalnych. Realizacja projektów rozwojowych i budowanie relacji społeczno-gospodarczych bez barier wymiaru przestrzennego to przyszłość zarówno branży szkoleniowej, jak i całego biznesu.

#OtawaGroup
#Szkolenia
#Technologia
Czytaj dalej
Kim jest polski respondent
Kalendarz
21 styczeń 2022

Startuje pionierskie badanie na polskim rynku badawczym: „Kim jest polski respondent?”

SoftArchitect, lider wśród firm programistycznych, dostarczających rozwiązania dla branży badawczej, wspólnie z polską firmą badawczą Herstories, rozpoczął cykl badań związanych z podnoszeniem jakości danych pozyskiwanych z paneli badawczych. Pierwsze z nich, „Kim jest polski respondent?” odpowie na pytanie kim są osoby, które biorą udział w panelach internetowych oraz jakie są ich motywacje do uczestniczenia w badaniach marketingowych.

#FlyBlog
#OnFly
#CAWI
#HerStories
#Badania
#Respondenci
#PanelBadawczy
Czytaj dalej
SoftArchitect wzmacnia zespół
Kalendarz
5 października 2021

SoftArchitect wzmacnia zespół technologiczno-badawczy

Z początkiem października br. SoftArchitect rozbudowuje struktury operacyjne w ramach zespołu technologiczno-badawczego. Do firmy dołącza Marek Malinowski obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego po Michale Pawluku, który przechodzi na stanowisko dyrektora technologicznego.

#HR
#Badania
#Technologia
Czytaj dalej