Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
20 października 2023

I FORUM JAKOŚCI DANYCH

W czwartek, 19 października 2023 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się I Forum Jakości Danych. Było to spotkanie branży badawczej w całości poświęcone jakości danych otrzymywanych z badań marketingowych i społecznych. Spotkanie miało na celu podkreślenie, jak niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej jakości danych w dobie dynamicznego rozwoju technologii, a także zmian społecznych.

W I Forum Jakości Danych udział wzięło stacjonarnie i online ponad 170 przedstawicieli 51 organizacji badawczych. Wydarzenie przebiegło pod znakiem inspirujących prelekcji oraz paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów polskiego rynku badawczego, którzy podzielili się swoimi najlepszymi praktykami i wiedzą na temat najnowszych rozwiązań w badaniach rynkowych.

I Forum Jakości Danych

Na scenie wystąpili m.in. Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju i innowacji SoftArchitect, ekspert w dziedzinie badań i technologii badawczych, Adam Oberda, Delivery Team Manager w Kantar Polska, Olga Orzechowska, kierowniczka zespołu CATI/CAWI/Digital w Agencji Badawczej PBS, Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz w Narodowym Centrum Kultury, Rafał Sobczak, dyrektor generalny i prezes zarządu SoftArchitect, Anna Trząsalska, ekspertka badań społecznych w Opinia24, Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych i Agata Zadrożna, ekspertka badań społecznych w Opinia24.

„Świat wokół nas bardzo się zmienia. Dynamiczny rozwój technologii, ale i zmiany społeczne, stwarzają nowe wyzwania dla procesów badawczych. W związku z rozwojem projektów online, pojawiają się nieznane wcześniej zagrożenia, takie jak oszustwa i cyberprzestępczość. W tych warunkach niezwykle ważne jest utrzymanie wysokiej jakości danych. To wyzwanie, które dotyka dzisiaj, chociaż w różnym stopniu, każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, specjalizacji, czy miejsca działania. Warto zauważyć, że w Polsce jesteśmy na bardzo wczesnym etapie diagnozy pewnych problemów, które na rynkach globalnych są już bardzo dokuczliwe.” – Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect.

„Cyberbezpieczeństwo to nie tylko ochrona danych, ale także ochrona ich jakości, która jest kluczowa dla rozwoju i przyszłości paneli badawczych i ankiet online.” – Adam Oberda, Delivery Team Manager w Kantar Polska.

„Nieodłącznym elementem zarządzania realizacją badań jest krytyczne spojrzenie na jakość uzyskiwanych danych. Postęp technologiczny w dużym stopniu wpłynął na proces zbierania danych, nie zawsze pozytywnie. Świadomość nowych ograniczeń dla technik, czy metodologii powinna być dla nas inspiracją w poszukiwaniu nowych, nieszablonowanych rozwiązań.” – Olga Orzechowska, kierowniczka zespołu CATI/CAWI/Digital w Agencji Badawczej PBS

Prelegenci I Forum Jakości Danych poruszyli bardzo ważna kwestie związane z:

„Sondaże, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, wzbudzają kontrowersje, irytację, wątpliwości i... ogromną ciekawość opinii publicznej. Wybory parlamentarne są testem ich trafności, który ujawnia także problemy, z jakimi zmagają się badacze opinii publicznej podczas realizacji sondaży, takie jak ścieżki decyzyjne wyborców niezdecydowanych, czy wpływ frekwencji na wielkość elektoratów.” – Anna Trząsalska, ekspertka badań społecznych Opinia24.

„Badania na panelach internetowych mają swoją specyfikę, która przekłada się na ich mniejszą przydatność w badaniach preferencji politycznych. Niezależnie od tego będą wykorzystywane coraz częściej, a wyzwaniem stojącym przed branżą badawczą jest znalezienie rozwiązań, które poprawią jakość prób i zwiększą reprezentatywność badań CAWI.” – Agata Zadrożna, ekspertka badań społecznych w Opinia24.

Problematyka I Forum Jakości Danych została dostrzeżona już także przez największe organizacje zrzeszające firmy badawcze na całym świecie, takie jak m.in. ESOMAR, IA, MRS. Organizacje te po raz pierwszy w historii zjednoczyły się wokół wspólnej inicjatywy Global Data Quality, której celem jest szybkie i mocne przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom branży i podniesienie jakości procesów badawczych.

„W dzisiejszym świecie, istota komunikacji opiera się na tworzeniu i utrzymywaniu relacji. Dlatego badania marketingowe powinny być również relacyjne, aby zrozumieć, angażować i satysfakcjonować klientów.” – Paweł Wielkopolan, dyrektor Biura Zarządu PIAP.

„Zdarza się, że w ramach ogólnopolskich ambitnych procesów diagnostycznych na szczeblach lokalnych brakuje badaczy. Osobami odpowiedzialnymi za zbieranie materiału badawczego i jego analizę są osoby nieposiadające doświadczenia. Jednocześnie oczekuje się od nich pogłębionych wniosków. Jak sprawić, by skomplikowany proces diagnozy był użyteczny i inspirujący, opowiadam odnosząc się do jednego z programów Narodowego Centrum Kultury” – Grażyna Pol, kierowniczka Działu Badań i Analiz NCK.

„Firmy badawcze umożliwiają trafne identyfikowanie trendów, nowych możliwości i preferencji klientów na konkurencyjnych rynkach. To decyzje oparte na danych stanowią fundament skutecznego działania każdej organizacji. Jednakże, osiągnięcie trafności w analizie i interpretacji danych wymaga odpowiedniego przygotowania procesu ich zbierania. Forum Jakości Danych dowodzi, że temat ten jest ważny. Wspólnie możemy opracować innowacyjne podejścia, które pomogą nam utrzymać wysoką jakość danych w badaniach. To jest czas na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, na rozmowę i współpracę. Cieszę się, że możemy razem działać i mam nadzieję, że w przyszłości z tego spotkania wynikną konkretne inicjatywy wspierające wysoką jakość procesów badawczych.” – Grzegorz Kowalski, dyrektor ds. rozwoju i innowacji SoftArchitect.

Forum Jakości Danych to wydarzenie cykliczne, skierowane do przedstawicieli organizacji prowadzących badania, a także firm i instytucji, które reprezentują różne obszary specjalizacji wokół tematyki badawczej tj. osób zaangażowanych w badania terenowe, jakościowe, telefoniczne i online, które razem stanowią o spójności świata badań. Pomysłodawcą i organizatorem Forum Jakości Danych jest SoftArchitect.

#JakośćDanych
#ForumJakości
#Badania