Pracownik SA

Więcej niż programowanie

Wspieramy procesy zbierania danych na potrzeby m.in. badań rynku, HR i sprzedaży. Projektujemy, programujemy, migrujemy, zbieramy i prezentujemy.

Rafał Sobczak

R&D Director

Pracownik SA

Mikroprogramowanie

Nasz dedykowany zespół do natychmiastowego wsparcia Klienta tworzy i dostarcza oprogramowanie w ciągu kilku godzin od momentu zamówienia.

Michał Pawluk

COO

Pracownik SA

Dedykowane panele internetowe

Od wielu lat projektujemy i budujemy społeczności badawcze, zrzeszające setki tysięcy uczestników.

Kamil Jaśkiewicz

Software Architect

Pracownik SA

Programujemy ankiety online/offline

Przygotujemy dla Ciebie skrypty ankiet do badań dowolną techniką w oparciu o nasz autorski framework skryptowy OnFly.

Andrzej Michalik

Data Management Consultant

Pracownik SA

Próby badawcze

Jako jedni z nielicznych na polskim rynku, dobieramy oraz losujemy próby do badań rynku i opinii. Wspieramy się autorskim oprogramowaniem oraz aktualnymi danymi populacyjnymi.

Witold Ilczak

Data Management Specialist

Zobacz jak pracujemy

Logo

W tym czujemy się ekspertami

Badania rynku i opinii

Badania rynku i opinii

HR

HR

Administracja

Administracja

Finanse

Finanse

Laboratoria

Laboratoria

Branże

Poznaj nasze produkty

Logo OnFly

Wymyśl, Badaj, Obserwuj, Analizuj.
O każdej porze, na bieżąco.

OnFly to platforma do zbierania, prezentacji i analizy danych, oparta o autorski framework skryptowy, który pozwala na programowanie ankiet online, jak i offline. Projektowaniem skryptów zajmuje się dedykowany zespół programistów z wieloletnim doświadczeniem w branży badawczej.

Dowiedz się więcej
Tablet
Logo FlyBlog

Platforma do realizacji badań jakościowych online

FlyBlog to nowoczesna i przyjazna platforma do prowadzenia jakościowej dyskusji online, dostępna na dowolnych urządzeniach wyposażonych w przeglądarkę internetową.

Dowiedz się więcej

CASE STUDY

Panel internetowy klientów sieci sklepów

Projekt

Zaprojektowanie i kompleksowe oprogramowanie panelu internetowego klientów sieci sklepów wraz z migracją danych z istniejącej bazy danych.

Termin realizacji

10 tygodni

Nasze działania
 1. warsztaty wydobywcze
 2. projekt systemu
 3. migracja danych
 4. oprogramowanie ankiet
 5. zaprojektowanie i oprogramowanie strony internetowej
 6. oprogramowanie profilu panelisty oraz systemu do zarządzania panelem
 7. ciągłe wsparcie programistyczne.
Dowiedz się więcej

Z firmą SoftArchitect współpracujemy nieprzerwanie od kilku lat i jej specjaliści łączą dwie unikatowe cechy - wiedzę programistyczną z wiedzą z zakresu badań rynku i opinii publicznej. Dostawca o takich predyspozycjach dużo lepiej rozumie potrzeby biznesowe takiej firmy jak Kantar.

Logo Kantar

Wojciech Hołdakowski

CATI&CAWI Research Director

Budowa dedykowanego panelu internetowego była dla nas dużym wyzwaniem logistycznym i merytorycznym. W ciągu 3 miesięcy udało nam się zaprojektować i oprogramować system, a także bezstratnie zmigrować dane z istniejącej bazy danych. Bardzo dobra współpraca z firmą Kantar oraz Klientem końcowym była kluczowym elementem z punktu widzenia powodzenia projektu w założonym czasie.

Pracownik SA

Kamil Jaśkiewicz

Software Architect

CASE STUDY

FlyBlog dla lokalnych animatorów wraz z ankietą dzienniczkową

Projekt

Udostępnienie platformy FlyBlog wraz z oprogramowaniem ankiety dzienniczkowej z interaktywną mapą.

Termin realizacji

2 tygodnie

Nasze działania
 1. udostępnienie platformy FlyBlog
 2. szkolenie moderatorów
 3. przygotowanie ankiety dzienniczkowej zintegrowanej z platformą
 4. wsparcie techniczne i merytoryczne w czasie trwania projektu
 5. wizualizacja wyników dzienniczka na mapie.
Dowiedz się więcej

Platforma FlyBlog była miejscem przyjaznym dla lokalnych animatorów, intuicyjnym oraz atrakcyjnym wizualnie. Dostępne opcje w postaci dodawania materiałów audio/video, oznaczanie lokalizacji na mapie, łączenie technik ilościowych z jakościowymi oraz wypowiedziami tekstowymi, to coś czego szukaliśmy w naszym projekcie.

Logo Danae

Helena Orzechowska

Kierownik Projektów Badawczych

W projekcie zintegrowaliśmy ankietę dzienniczkową z platformą jakościową. Wyniki ankiet pokazywały się na platformie w postaci wpisów, co pozwoliło o nich dyskutować na bieżąco.

Pracownik SA

Aleksandra Fedorowicz

Software Developer

CASE STUDY

Wielojęzykowy skrypt ankiety CAWI

Projekt

Przygotowanie skryptu ankiety w 3 wersjach językowych z modułami MaxDiff, pomiaru czasów reakcji oraz komponentem do zaznaczania słów kluczowych w koncepcie produktu.

Termin realizacji

5 dni

Nasze działania
 1. skrypt ankiety w 3 wersjach językowych
 2. integracja ankiety z międzynarodowymi panelami internetowymi
 3. narzędzie do kontroli kwot w badaniu
 4. narzędzie do eksportu wyników badania w formacie SPSS.
Dowiedz się więcej

Firma SoftArchitect została przez nas wybrana do napisania skryptu do bardzo trudnego projektu realizowanego na rynku belgijskim. Informatycy SoftArchitect wykorzystali zaawansowane techniki zbierania danych takie jak MaxDiff, zaznaczanie słów kluczowych w tekście oraz pomiary czasów reakcji.

Logo Difference

Piotr Jakubowski

Managing Partner

Wyzwaniem dla nas było zaprojektowanie skryptu w taki sposób, aby umożliwić ze względu na 3 różne wersje językowe, dynamiczną modyfikację zawartości modułów MaxDiff, czasów reakcji oraz zaznaczania słów kluczowych w tekście.

Pracownik SA

Kamil Mularski

Data Management Consultant

CASE STUDY

Aplikacja do zarządzania danymi osobowymi

Projekt

Przygotowanie internetowej aplikacji do gromadzenia i kontroli danych osobowych.

Termin realizacji

4 tygodnie

Nasze działania
 • warsztaty wydobywcze z Klientem
 • projekt aplikacji
 • programowanie
 • dokumentacja kodu źródłowego
 • wdrożenie na serwerze Klienta.
Dowiedz się więcej

Zdecydowaliśmy się na współpracę z SoftArchitectem ze względu na szybki termin realizacji, znajomość branży i kreatywność zaproponowanych rozwązań.

Logo 4P Research Mix

Katarzyna Filipowicz

Dyrektor Działu Realizacji

Firma 4P Research Mix już na etapie zapytania ofertowego przedstawiła nam bardzo szczegółową specyfikację oczekiwanej aplikacji, co pozwoliło zaprojektować i przygotować ją w ciągu 4 tygodni.

Pracownik SA

Kamil Jaśkiewicz

Software Architect

CASE STUDY

Próba kwotowo-losowa do badania CATI/CAPI

Projekt

Skompletowanie, normalizacja i weryfikacja bazy danych firm oraz przygotowanie prób kwotowo-losowych do badania CATI/CAPI, N = 10 000.

Termin realizacji

3 tygodnie

Nasze działania
 1. skompletowanie i normalizacja bazy danych firm z wielu źródeł
 2. weryfikacja jakości bazy: deduplikacja oraz normalizacja danych kontaktowych
 3. opracowanie struktury populacyjnej
 4. wylosowanie prób zasadniczych i rezerwowych
 5. oprogramowanie do automatycznego zapisu umówionych wizyt CATI w aplikacji ankietera CAPI.
Dowiedz się więcej

SoftArchitect przygotowało dla nas skomplikowaną próbę oraz "maszynę", która automatyzowała proces realizacji badania w zakresie przenoszenia umówień z CATI do CAPI, doboru prób rezerwowych i kontroli struktury próby. Gigantyczne przedsięwzięcie, wspólne nowe doświadczenie, ale też ogrom satysfakcji i dumy, że razem to zrobiliśmy.

Logo Realizacja

Marta Laskowska

Project Management Director

Wymóg wysokiego Response Rate kazał położyć szczególny nacisk na drobiazgowe przygotowanie operatu badania. Złożoność procesu badawczego pociągnęła za sobą konieczność opracowania dodatkowych rozwiązań informatycznych usprawniających proces realizacji projektu.

Pracownik SA

Mateusz Kopacz

Data Management Consultant

CASE STUDY

Topaz - baza mienia gminy

Projekt

Opracowanie założeń, przygotowanie projektu, oprogramowanie oraz wdrożenie systemu do ewidencji mienia gmin dla 6 JST z województwa dolnośląskiego.

Termin realizacji

4 miesiące

Nasze działania
 1. zebranie wymagań od przedstawicieli 6JST
 2. opracowanie wspólnej koncepcji i zaprojektowanie Systemu
 3. skompletowanie baz danych mienia gminy w formacie SWDE ze starostw
 4. przygotowanie oprogramowania
 5. wdrożenie w 6 JST
 6. nadzór techniczny i merytoryczny przez 6 miesięcy.
Dowiedz się więcej

Świadczone przez SoftArchitect i ich ekspertów, pod przewodnictwem Pana Rafała Sobczaka usługi zostały zrealizowane w sposób należyty. Współpracę z SoftArchitect oceniamy bardzo dobrze i w pełni profesjonalnie.

Logo Umbrella Consulting

Marcin Walczak

Kierownik Projektu

Warsztaty wydobywcze, uspójnienie różnych wymagań, a także zaprojektowanie dedykowanego rozwiązania spełniającego oczekiwania wszystkich urzędów były dla nas największym wyzwaniem.

Pracownik SA

Mateusz Kopacz

Data Management Consultant

CASE STUDY

Przeglądarka wyników badania typu Tajemniczy Klient

Projekt

Zaprojektowanie i oprogramowanie przeglądarki wyników badania powtarzalnego typu Tajemniczy Klient dla sektora bankowego.

Termin realizacji

2 tygodnie

Nasze działania
 1. zaprojektowanie wyglądu aplikacji oraz schematu bazy danych
 2. oprogramowanie przeglądarki wyników
 3. wgranie wyników badania wraz z nagraniami
 4. hosting i wsparcie programistyczne przez okres 12 miesięcy.
Dowiedz się więcej

Na rynku są oferowane różne przeglądarki wyników, niemniej jednak często nie są one w pełni customizowalne. Przeglądarka dostarczana przez SoftArchitect zapewniła nam wszystkie funkcjonalności, których potrzebowaliśmy co było głównym kryterium wyboru tej firmy do realizacji przedmiotu zapytania.

Logo Kantar

Krzysztof Szpila

Senior Client Executive

Stworzenie przeglądarki wyników do badania typu Tajemniczy Klient stawiało przed nami wiele wyzwań, w których istotną rolę odgrywał czas. Dzięki sprawnej komunikacji z firmą Kantar w niespełna 2 tygodnie udało się nam uzyskać produkt w pełni funkcjonalny jak i łatwo rozszerzalny.

Pracownik SA

Witold Ilczak

Data Management Specialist

CASE STUDY

Formularz kontaktu z wylosowanym respondentem do badania ESS

Projekt

Przygotowanie formularza kontaktu z wylosowanym do próby imiennej respondentem. Narzędzie miało działać offline i online, a wyniki trafiać do jednego zbioru danych.

Termin realizacji

2 tygodnie

Nasze działania
 1. projekt formularza
 2. oprogramowanie formularza kontaktu
 3. wdrożenie
 4. przygotowanie narzędzia do eksportu danych na życzenie.
Dowiedz się więcej

SoftArchitect przygotowało dla nas oprogramowanie formularza kontaktu z respondentem do badania ESS z możliwością eksportowania danych w dowolnej chwili do Excela. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, a przede wszystkim bardzo szybko, co było kluczowe z punktu widzenia tego projektu.

Logo Realizacja

Marzena Pilarska

Kierownik Realizacji Badań

Zlecony projekt programistyczny mogliśmy wykonać w tak krótkim czasie, ponieważ posiadamy szeroki asortyment autorskich narzędzi do zbierania i analizy danych.

Pracownik SA

Andrzej Michalik

Data Management Consultant

CASE STUDY

System ankietowania OnFly dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Projekt

Dostosowanie i udostępnienie oprogramowania OnFly do samodzielnego ankietowania wraz z opracowaniem 2 narzędzi badawczych.

Termin realizacji

4 miesiące

Nasze działania
 1. warsztaty wydobywcze z Klientem
 2. opracowanie 2 narzędzi badawczych do badań satysfakcji
 3. dostosowanie i udostępnienie oprogramowania do samodzielnego ankietowania
 4. wdrożenie
 5. szkolenie użytkowników systemu
 6. nadzór techniczny i merytoryczny przez 6 miesięcy.
Dowiedz się więcej

Projekt wdrożenia systemu był kompleksowy i składał się z opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania koncepcji wdrożenia, przygotowanie oprogramowania, przeprowadzenia testów oraz wdrożenia na serwerze Urzędu Miasta. Możemy zarekomendować firmę SoftArchitect, jako profesjonalnego Wykonawcę.

Logo Umbrella

Marcin Walczak

Kierownik Projektu

Dzięki Panu Marcinowi Walczakowi z firmy Umbrella Consulting, mogliśmy zrozumieć specyfikę działania JST i odnaleźć się w dotąd nam nieznanej rzeczywistości. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy OnFly do samodzielnego ankietowania, aby Urząd mógł zbierać opinie mieszkańców w sposób rzetelny i profesjonalny.

Pracownik SA

Rafał Sobczak

Prezes Zarządu, R&D Director

Zaufali nam