Aktualności

Wróć do listy
Kalendarz
10 stycznia 2024

PARTNERSTWO SOFTARCHITECT I WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

SoftArchitect, dostawca innowacyjnych rozwiązań do prowadzenia badań społecznych i rynkowych oraz Wydział Zarządzania Uniwerstyetu Warszawskiego podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i innowacji.

W dniu 10 stycznia 2024 roku w Warszawie, Rafał Sobczak Prezes SoftArchitect Sp. z o.o. oraz Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz podpisali umowę o współpracy. Partnerstwo ma na celu rozwijanie innowacyjnych metod, technik i narzędzi do przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych, w tym ankiet elektronicznych i platform online.

W ramach współpracy SoftArchitect zapewni Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wykłady i szkolenia z zakresu tematyki badań online. Program szkoleń obejmuje tematykę paneli internetowych w Polsce i na świecie, wyzwania związane z rekrutacją uczestników oraz z utrzymaniem wysokiej jakości danych. Ponadto firma zaprasza naukowców do testów innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych, skupiając się na aspektach rekomendacji i recenzji narzędzi badawczych.

W ramach porozumienia, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaangażuje się w działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku badań oraz zachęcanie osób z młodszych grup wiekowych do ich udziału. Ponadto obie strony zamierzają dzielić się wynikami i wnioskami z badań dotyczących efektywnego uczestnictwa w badaniach.

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za współpracę ze strony Uniwersytetu Warszawskiego jest dr Paweł Wójcik, natomiast ze strony SoftArchitect są to Rafał Sobczak - Prezes Zarządu oraz Grzegorz Kowalski - Dyrektor ds. Rozwoju.

To strategiczne partnerstwo, oparte na wymianie wiedzy i doświadczeń, ma na celu wzmocnienie innowacyjności w dziedzinie badań społecznych i rynkowych oraz podniesienie jakości prowadzonych projektów zgodnie z założeniami humanistycznej transformacji cyfrowej świata badań - Research 4.0.

Współpraca SoftArchitect z Wydziałem Zarządzania UW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, Narodowym Centrum Kultury, Polską Izbą Artykułów Promocyjnych oraz ECORYS dołączył do grona partnerów SoftArchitect w misji Research 4.0.


SoftArchitect

SoftArchitect jest liderem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Sukcesywnie buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są interesariuszami obszaru badań społecznych i rynkowych. W lutym 2023 warszawska firma weszła do światowej organizacji Insights Association (https://softarchitect.pl/softarchitect-w-insights-association), która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku. Priorytetem strategicznym polskiej firmy jest humanistyczna transformacja cyfrowa rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w trwającą na świecie czwartą rewolucję przemysłową. SoftArchitect jest organizatorem Forum Jakości Danych, które omawia problematykę utrzymania wysokiej jakości procesów badawczych. Jej najbardziej znane rozwiązania do prowadzenia badań to FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe).

#WZUW
#Research40
#Technologia
#BadaniaOnline
#CAWI
#Responsument