Próby badawcze

Próby badawcze

Dobieramy i losujemy próby do badań

Bazując na naszym doświadczeniu w branży badań rynku i opinii, jako jedni z nielicznych na polskim rynku, przygotowujemy próby do badań. W procesie doboru wspieramy się autorskim oprogramowaniem oraz dostępnymi i aktualnymi danymi populacyjnymi.

Dobór prób
Próby losowe

600

prób losowych

Próby nielosowe

100

prób nielosowych

Moduły losujące próby

4

moduły losujące próby w panelach internetowych

Przykładowe usługi

Doradztwo

Doradzamy

Wspieramy metodologicznie naszych Klientów już na etapie konstrukcji założeń badania.

Statystyki

Statystyki populacji

Opracowujemy struktury prób, na bazie statystyk populacji ludności Polski oraz firm (GUS, TERYT, REGON, KRS, CEIDG, ZUS).

Próby losowe

Próby losowe

Losujemy próby z ogólnodostępnych baz danych (np. TERYT) oraz innych źródeł wskazanych przez Klienta.

Operaty

Operaty

Dysponujemy aktualnymi operatami adresowymi i firm. Normalizujemy, deduplikujemy i weryfikujemy bazy danych naszych Klientów.

Moduły losujące próby

Moduły losujące próby

Integrujemy nasze oprogramowanie do losowania prób z systemami obsługującymi panele internetowe.

Wysyłki e-mail / SMS

Wysyłki e-mail / SMS

Dysponujemy infrastrukturą i oprogramowaniem do masowych wysyłek SMS i e-mail.

CASE STUDY

Próba kwotowo-losowa do badania CATI/CAPI

Projekt

Skompletowanie, normalizacja i weryfikacja bazy danych firm oraz przygotowanie prób kwotowo-losowych do badania CATI/CAPI, N = 10 000.

Termin realizacji

3 tygodnie

Nasze działania
  1. skompletowanie i normalizacja bazy danych firm z wielu źródeł
  2. weryfikacja jakości bazy: deduplikacja oraz normalizacja danych kontaktowych
  3. opracowanie struktury populacyjnej
  4. wylosowanie prób zasadniczych i rezerwowych
  5. oprogramowanie do automatycznego zapisu umówionych wizyt CATI w aplikacji ankietera CAPI.
Dowiedz się więcej

SoftArchitect przygotowało dla nas skomplikowaną próbę oraz "maszynę", która automatyzowała proces realizacji badania w zakresie przenoszenia umówień z CATI do CAPI, doboru prób rezerwowych i kontroli struktury próby. Gigantyczne przedsięwzięcie, wspólne nowe doświadczenie, ale też ogrom satysfakcji i dumy, że razem to zrobiliśmy.

Logo Realizacja

Marta Laskowska

Project Management Director

Wymóg wysokiego Response Rate kazał położyć szczególny nacisk na drobiazgowe przygotowanie operatu badania. Złożoność procesu badawczego pociągnęła za sobą konieczność opracowania dodatkowych rozwiązań informatycznych usprawniających proces realizacji projektu.

Pracownik SA

Mateusz Kopacz

Data Management Consultant

Próby badawcze

Eksperci doboru prób są do Twojej dyspozycji

Wypróbuj nas